Základná škola s Materskou školou Lúka Riaditeľ: Mgr. Adriana Holániová

Lúka 135
Lúka

Mesto/obec
Lúka
Základná škola s materskou školou Telefón: +421337785221
E-mail: skola@zaluka.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Adriana Holániová

Lúka 135
91633 Lúka

Mesto/obec
Lúka