Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 29.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lúka
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 03.07.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Lúka